top of page
Audience and Lecturer

Skolning

Kurserna är lämpliga för alla som är intresserade av laser. Även möjlighet till föredrag gällande medicinsk laser.

Kurser om laserbehandling

Chrisse Bäckström har arrangerat flera kurser inom laserteori och praktisk behandling med laser. Kurserna har försiggått i över 20 års tid bl.a på utbildningen av Certifierade Laserterapeuter i Stockholm på Medicinskt kursforum arrangerade av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS), på Axxell inom närvårdarutbildningen, på Arcada inom fysioterapeututbildningen, Laurea inom sjukskötarutbildningen och på Solvalla på Folkhälsans utbildning för massörer. Dessutom kurser på Vermo travbana om laserbehandling inom hästvården.

Laserbehandling
Laserskolning

På kurserna behandlas bl.a.

 • Grundläggande laserfysik

 • Egenskaper hos laserljus

 • Lasertyper

 • Regler

 • Risker

 • Biologiska effekter av laserljus i celler och vävnad

 • Penetrationsdjup vid olika behandlingsmetoder

 • Lokalbehandling och systembehandling

 • Doser och dosberäkning

 • Pulsfrekvenser

 • Indikationer och kontraindikationer

 • Praktisk behandling

 • Apparatkunskap

 • Hygien

 • Eftervård och rådgivning

Laserkoulutus
Irradia Finland

Chrisse Bäckström

Chrisse Bäckström, VD för Irradia Finland, är sjukskötare YH, inre medicin, kirurgi och psykiatri. Hon började med laserbehandling för nästan 30 år sedan och under alla år har intresset för laserbehandling bara ökat. Chrisse har deltagit i ett flertal laserkongresser runt om i världen, bl.a. I USA WALT (Word Association for Laser Therapy), Norge, Helsingfors EMLA (European Medical Laser Association) och framfört bl.a. sin metod för att behandla svårläkta sår med laser. Chrisse undervisar blivande laserterapeuter bl.a. i Finland, Sverige och Norge samt föreläser inom området medicinsk laserbehandling. Chrisse Bäckström har också publicerat en bok om praktisk laserbehandling ”Handbok om medicinsk laserbehandling” som är utgiven på svenska och engelska.
bottom of page