top of page
bild-prob.jpg

Irradias medicinska lasrar

Irradias medicinska lasrar är professionella instrument, framtagna för att leverera optimala resultat vid behandling. De är designade för att vara användarvänliga, säkra och enkla att journalföra.

IRRADIAS MEDICINSKA LASRAR FINNS I TRE VARIANTER

MIDCARE

MIDCARE

Säker- Enkel - Effektiv

MIDCARE har utvecklats specifikt för att möta kraven för säker användning vid självbehandling i patientens hem - Home Care.

MID -LASER

MID-LASER

MID - LASER är ett större system som består av en bordsenhet till vilken olika laserhandstycken kopplas och används. Anpassad för verksamhet i en klinik, men även lätt att transportera.

MID - LITE

MID-LITE

MID - LITE är en liten, effektiv, batteridriven och handhållen laser. Den är också enkel att transportera och ta med sig.

BEHANDLINGSBESKRIVNING

Med Irradias lasrar utförs behandlingen genom en punkt-för-punkt-appliceringsmetod på och omkring ett smärtområde eller skada. En signal informerar när tillräcklig mängd laserenergi tillförts och det är dags att byta appliceringspunkt

DESIGN OCH JOURNALFÖRING

Lasern och aperturen (ljusöppningen) är designad för att maximera både ljusets genomträngning i vävnaden och den praktiska behandlingen. Lasrarnas strålar är divergenta vilket gör dem säkrare, och lättare att behandla sår med. LCD-displayen visar vilken typ av laser som använts, tid, dos och andrar parametrar, vilket gör journalföringen enkel att hantera för användaren.

bottom of page