top of page
MID-LASER

MID-LASER

MID-LASER är ett av de mest flexibla och professionella lasersystemen

som finns på marknaden.

MID-LASER består av en bordsenhet (basenhet) till vilken olika laserhandstycken (laserprober) kopplas. Basenheten är systemets kontroll- och drivenhet medan behandlingen utförs med laserhandstycket. MID-LASER har ett inbyggt litiumjon-batteri vilket gör att den kan användas helt fristående, men är i första hand avsedd att vara inkopplad till ett eluttag.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

MID-LASER har fyra kontrollknappar. Med dessa ställs mängden laserenergi in för behandling av ytligt till djupt belägna problem (exempelvis hud/sår, senor eller leder och muskulatur). En signal avges som indikerar när det är dags att flytta laserhandstycket till en ny behandlingspunkt. Dessa kontrollknappar har tagits fram för att göra det enkelt att behandla olika typer av problem, oavsett vilken laser eller vilket laserhandstycke som används. Det finns även kontrollknappar för inställning av uteffekt, frekvens, antal joule eller tid i sekunder per behandlingspunkt.

INBYGGD UTEFFEKTSMÄTARE

Lasrarnas styrka/ uteffekt kan mätas för att kontrollera att de fungerar och håller rätt uteffekt. Uppmätt värde presenteras på en display.

DUBBLA DISPLAYER OCH KONTROLLPANELER

Inställningar kan göras individuellt för respektive tillkopplat laserhandstycke. Med de två displayerna är det enkelt att journalföra vad som använts vid behandling, såsom våglängd, uteffekt, tid och joule.

 

JOULEINSTÄLLNING

Inställbar mängd laserenergi i antal joule mellan varje signal som avges är möjlig för den som vill använda en specifik dos per applikationspunkt.

AUTOMATISKT STOPP AV LASER

Var tionde minut stoppas laserljuset automatiskt och signal avges.

DUBBLA LASERUTTAG

Två lika eller olika laserhandstycken kan användas samtidigt för att förkorta behandlingstiden eller för att behandla mer flexibelt.

TIDSINSTÄLLING

Inställbar tid i min. och sek. mellan varje signal som avges är möjlig för den som vill kunna anpassa doseringen vid en viss typ av behandling.

INSTÄLLBARA UTEFFEKTER

Uteffekten på laserdioderna kan ändras från lägre till högre. Detta gäller alla modeller utom 904, där tiden istället justeras. Denna funktion är bra för den som vill kunna anpassa uteffekten eller doseringen för en viss typ av behandling.

FLEXIBELT OCH UTBYGGBART

MID-LASER är även bra för den som vill börja i mindre skala med ett laserhandstycke, men samtidigt ha möjligheten att skaffa fler i framtiden.

TEKNISK DATA

Välj laser nedan för att se teknisk specifikation.

Basenhet

Längd

245 mm

Bredd

148 mm

Höjd

45 mm

Vikt

1,4 kg

Batterityp

Litium-jon

Typisk batteritid

2,5 timmars behandlingtid

Laserklass

3B

Art.nr.

Base Unit 2.5

MID-LASER

Superpulsade lasrar

Vågländ

904 nm

Lasertyp

Infraröd, GaAs

Antal laserdioder

12 x 904 nm

Uteffekt (total uteffekt)

12 x 60 mW (720 mW)

Pulstoppeffekt

12 x 25 000 mW

Strålform

Divergent

Laserklass

3B

Art.nr.

904-12

MID-LASER 12 x 904

Powerpulsade lasrar

Vågländ

808 nm

Lasertyp

Infraröd, GaAIAs

Antal laserdioder

3 x 808 nm

Uteffekt (inställbar uteffekt)

3 x 400 mW (80, 150, 300, 400 mW)

Pulstoppeffekt

3 x 1 400 mW

Strålform

Divergent

Laserklass

3B

Art.nr.

808-3

MID-LASER 3 x 808
bottom of page